ВЫСТАВКА «ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, КАРЬЕРА! Инновации в прямых продажах. Карьера в сетевом маркетинге».

 

14 — 16 октября 2010 года выставочная компания «Планета ЭКСПО» приглашает принять участие в работе  IX-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ  «ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, КАРЬЕРА! Инновации в прямых продажах. Карьера в сетевом маркетинге».

 Традиционно, мероприятие состоится в Киеве – «Киевский Планетарий» (метро «Республиканский Стадион»), вход свободный с 11:00 до 19:00.

Акція Руху-КОСТЮМОВАНА ХОДА НА ЗАХИСТ ОЛІМПІЙСЬКОГО ПАРКУ

У ДЕНЬ МИРУ 21 вересня о 15.00 у Києві на Майдані Незалежності розпочнеться перша акція Руху-
КОСТЮМОВАНА ХОДА НА ЗАХИСТ ОЛІМПІЙСЬКОГО ПАРКУ Хода пройде від Хрещатику,22 до Еспланадної, 42
і закінчиться біля Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України.

Попередня інформація стосовно ОЛІМПІЙСЬКОГО ПАРКУ:
http://www.nabat2020.org.ua/akcioj-proektoj/Anons/24.html

Лісову охорону треба озброїти. Новим законом.

В Україні охороною лісу, у тому числі й від вогню, в першу чергу займаються усе ще лісівники. Але чи надовго? І наскільки існуюча система лісової охорони досконала? Зокрема, наскільки досконале наше законодавство регулює роботу цієї важливої структури (в Україні Лісовий кодекс було ухвалено у 2006 році)? Відповіді на ці питання зараз шукають і спеціалісти, і широка громадськість.

            «Цікаву ініціативу – говорить Борис Васильківський,– запропонували експерти міжнародної програми ENPI-FLEG. Вони започаткували обговорення законодавства про Державну лісову охорону. Для початку консультантом Світового банку Олександром Банчуком проведено дослідження «Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної лісової охорони України». Предметом вивчення експертів стали положення законодавства і практика його застосування в охороні лісів нашої держави».

Дослідження проводилося у рамках програми «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Ѓвропейської політики добросусідства та Росії» (ENPI-FLEG). Україна є однією з шести країн-учасниць ENPI-FLEG. Програма націлена на зменшення обсягів незаконних рубок та покращання управління в лісовому секторі, покращання доступу населення та малого бізнесу до лісових ресурсів тощо. З огляду на заплановану найближчим часом жорстку заборону ввезення у країни ЃС незаконної  лісопродукції, Ѓвросоюз надав шість мільйонів доларів на фінансування цієї трирічної програми, довіривши її виконання таким авторитетним міжнародним організаціям як Світовий банк (WB), Міжнародний союз охорони природи (IUCN) та Всесвітній фонд охорони дикої природи (WWF).

Витримки із короткої офіційної анотації на дослідження можна прочитати нижче.

Прес-центр громадської організації «Еко-Право-Київ»

 

«Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної лісової охорони України»

У результаті аналізу виявлено такі основні проблеми:

1) конфлікт інтересів Державного комітету лісового господарства (ДКЛГ) в частині охорони лісів. ДКЛГ уповноважений одночасно займатися рубкою лісу, прибутковою діяльністю та здійснювати контроль за порушеннями/дотриманням лісового законодавства. Це може ставати причиною високого рівня латентності (прихованості) правопорушень у галузі лісового господарства;

 2) відсутність статусу публічних службовців у окремих співробітників державної лісової охорони (лісничий, майстер лісу тощо). Таке правове регулювання не відповідає принципу законності (частина 2 статті 19 Конституції України), відповідно до якого тільки посадові особи органів державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А вказані представники лісової охорони можуть діяти як приватні особи за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом»;

3) декларативність статусу державної лісової охорони як правоохоронного органу, оскільки цей підрозділ не має необхідних для правоохоронного органу повноважень;

4) неврегульованість процедур доступу до приватних приміщень і володінь, тимчасового припинення певної діяльності та інших заходів щодо обмеження прав приватних осіб, що дозволяє представникам лісової охорони у більшості випадків ухвалювати рішення щодо таких заходів не керуючись виключно законом, а на власний розсуд;

5) широкі повноваження державної лісової охорони щодо доступу до приватної інформації, які порушують право особи не свідчити проти самої себе, гарантоване Ѓвропейською конвенцією про захист прав людини;

6) широкі повноваження державної лісової охорони щодо доступу до приватного володіння, які порушують вимоги Конституції України;

7) широкі повноваження державної лісової охорони стосовно припинення/заборони діяльності, що неправомірно можуть обмежувати право власності;

8) нерівноправність приватної, комунальної і державної власності на ліси в питанні охорони лісових ресурсів, яка проявляється всупереч вимогам Конституції України в адміністративно-правовому захисті лише лісів державної власності;

            9) обмежена компетенція державної лісової охорони, що залишає за межами сфери її діяльності ліси приватної і комунальної власності, а також значну частину лісів державної власності, які знаходяться у віданні МінАПК, Міноборони і т.д.;

10) проблематичність участі громадськості в охороні лісу проявляється в недієвості положень Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуються громадських мисливських інспекторів.

Ці законодавчі проблеми та протиріччя знижують ефективність роботи державної лісової охорони, створюють можливості для оскарження рішень її працівників, зменшують ефективність використання судових та інших способів впливу на порушників тощо. Проведений аналіз виявляє слабкі місця в законодавстві і створює основу для широкої дискусії з цих питань.

Такий спосіб викладення матеріалу демонструє наявність кількох варіантів вирішення названих вище проблем, дозволяє ефективніше і змістовніше проводити обговорення діяльності лісової охорони в існуючому законодавчому полі. За наслідками таких обговорень передбачається підготувати проекти змін до законодавства в частині вдосконалення охорони лісів в Україні.

Ознайомитися з повним текстом дослідження та узяти участь у його обговоренні можна за адресою:

http://www.fleg.org.ua/fileadmin/user_upload/ufs/04.%20Program%20Information/4.02%20Program%20Components/4.02.02%20Legislation/4.02.02.Research_State_Forest_Guarding.pdf

Вашу думку щодо викладених матеріалів та пропозиції щодо їх покращання надсилайте на адресу: banchuk@pravo.org.ua

 

Про програму ЃПД ФЛЕГ (ENPI-FLEG)

Регіональна програма «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Ѓвропейської політики добросусідства та Росії» надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Ѓвропейським Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи

 

Про Світовий банк

Світовий банк є одним із найбільших світових джерел фінансування країн, що розвиваються. Головна мета діяльності Світового банку — допомога найбіднішому населенню та найбіднішим країнам. Банк використовує свої фінансові ресурси, співробітників та широкий досвід для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, знизити рівень бідності, підвищити рівень економічного зростання та покращити якість життя населення.

www.worldbank.org

 

Про МСОП

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові знаходити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, пов’язаних із довкіллям та розвитком.

МСОП опікується такими питаннями як біорізноманіття, зміна клімату, енергоресурси, засоби для існування населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень, управління проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення політики, законодавства та найкращих практик.

МСОП – найстарша та найбільша міжнародна екологічна організація в світі, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових організацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн. Діяльність МСОП підтримують більш ніж 1000 співробітників у 60 представництвах та сотні партнерів у державному, недержавному та приватному секторах у всьому світі.

www.iucn.org

 Про WWF

Всесвітній фонд дикої природи – одна з найбільших і найбільш шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, яка має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в понад 100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного середовища Земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармонії з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття, забезпечення сталого використання відновлюваних природних ресурсів і сприяння зниженню рівня забруднення та нераціонального споживання.

www.panda.org

Конкурс проектів “Зелена школа – зелена країна”

Метою конкурсу є впровадження еко-освіти та виховання екологічної відповідальності дорослих, дітей та молоді для забезпечення сталого розвитку громад.

Завдання конкурсу:
o інтеграція компонентів екологічної освіти в учбовий процес в школах;
o формування екологічної свідомості серед дітей та молоді;
o мобілізація громад для реалізації екологічних ініціатив.

Учасники конкурсу: українські недержавні неприбуткові організації зі статусом юридичної особи.

Географія конкурсу: всі регіони України.

Заявки можуть включати, але не повинні обмежуватися наступними напрямками діяльності:
• навчання для вчителів;
• проведення заходів по обміну досвідом для вчителів;
• проведення навчання дітей та молоді;
• планування та проведення екологічних акцій за участі дітей та молоді;
• проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності молоді з екологічних питань та мотивації до екологічно відповідальної поведінки;
• проведення кампаній з метою залучення ресурсів громад для реалізації екологічних проектів;
• тиражування успішних моделей еко-просвіти.

В рамках проектів можливе використання посібника для вчителів Зелений пакет, видане у 2009 році за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Детальну інформацію про посібник та проект можна знайти за адресою: http://sites.google.com/site/greenpackua/Resources. Переможцям конкурсу безкоштовно буде надана необхідна для проекту кількість посібників.

Критерії відбору переможців:
• змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій;
• реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів (бажано сформульованих в кількісному вигляді);
• очікуваний довгостроковий ефект проекту;
• кваліфікація фахівців, які залучатимуться до роботи в рамках проекту;
• залучення додаткових джерел фінансування, зокрема, місцевих.

Перевага буде надана проектам, які орієнтовані на досягнення конкретних вимірюваних результатів безпосередньо після їх закінчення та пропонують інноваційні моделі, що згодом можна буде використовувати в інших регіонах України без додаткового фінансування від ФСЄ.

Перевагами при розгляді проектів також будуть:
• існування партнерських відносин з місцевими органами влади та організаціями, що працюють у сфері реалізації проекту;
• обґрунтований бюджет; ефективність проекту з погляду використання фінансування;
• досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевих або регіональних громад;
• досвід успішного використання грантів для реалізації аналогічних проектів (вказати тему проекту/проектів, обсяг фінансування, назву донора).

Докладну інформацію про зміст заявки можна знайти у Додатку.

Максимальний розмір фінансування – 50 тисяч гривень.
Максимальна тривалість проекту – 8 місяців.

Заявки приймаються постійно до 30 вересня 2010 року. Розгляд заявок буде проводитись періодично, зважаючи на кількість отриманих заявок. Переможці конкурсу отримають фінансування від Фонду Східна Європа.

Організатори конкурсу залишають за собою право не надавати фінансування, якщо якість заявок не відповідатиме вимогам конкурсу.

Просимо звернути увагу:
• фінансування в рамках цього конкурсу не надаватимуться прибутковим, комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям і фізичним особам;
• заявки можуть бути підготовлені українською або російською мовами;
• заявки можуть бути надіслані поштою (в одному екземплярі) або електронною поштою;
• заявки, отримані після 30 вересня 2010 року, розглядатися не будуть;
• про результати конкурсу учасники будуть поінформовані письмово;
• рішення конкурсної комісії про переможців конкурсу перегляду не підлягає;
• надіслані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Проекти слід надсилати за адресою:
Фонд Східна Європа
вул. Червоноармійська, 55, 3 поверх (Бізнес-центр Lucky Net).
м. Київ 03680
З позначкою – Конкурс “Зелена школа – зелена країна”

Або електронною поштою на адресу: oshavarova@eef.org.ua

Контактна особа:
Ольга Шаварова
Спеціаліст з програм
Фонд Східна Європа
(044) 200-3824
oshavarova@eef.org.ua

 

Додаток: Додаткова інформація (24.2 Kб, 18.08.2010)

Круглий стіл від ЧАЕС в рамках фестивалю Золота осінь Славутича 2010

З 17 по 20 вересня 2010 року у місті атомщиків Славутич пройшов 17-й міжнародний фестиваль дитячої творчості, телебачення та преси «Золота осінь Славутича — 2010». Ось уже 17 років цим фестивалем опікуються Володимир Удовиченко — мер міста Славутич, Юрій Недашківський — президент НАЕК «Енергоатом», Ігор Грамоткін — директор ДСП «ЧАЕС» та інші. В рамках цьогорічного фестивалю для юних журналістів представники овіяної міфами і легендами Чорнобильської атомної електростанції провели круглий стіл. Ось декілька зустрічі

 

В столичном зоопарке умерли три пингвина

Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Берзина.

«4 сентября у нас пало 3 самца. Пингвины Гумбольдта у нас хронически больны аспергиллезом — инфекционным грибковым заболеванием», — сказала Берзина.

По ее словам, пингвинов, уже больных, привезли в зоопарк в 2004 году.

Всего их завезли 14 особей, из которых осталась одна самка.

По словам Берзиной, данная болезнь фактически не излечима и ветеринары, пока была возможность, поддерживали жизнедеятельность животных.

Возраст погибших пингвинов — около 6-7 лет. Продолжительность жизни в неволе — до 30 лет и более.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке от почечной недостаточности умер самец шимпанзе Джонни.

В августе Киевский зоопарк усыпил медведя по кличке Соломон из-за старости.

В киевском зоопарке около 2,5 тысячи животных, в том числе павианы анубис и гамадрил, макаки японский и резус, зеленая и белоносая мартышки, шимпанзе, равнинные гориллы, ночная обезьяна, кошачий лемур.

Зоопарк создан в 1908 году Киевским обществом любителей природы.

Справа Біличанського лісу слухається 2 вересня в апеляційному суді

Телеканал СТБ, реагуючи на прохання активістів, відправив запит на Святошинське лісопаркове господарство й отримав пакет документів, які підтверджують, що землевласником спірних земель є громада Києва, а землекористувачем Святошинське ЛПГ з 1956 року. Ці документи журналісти телеканалу відправили до Генеральної прокуратури України та прокуратури Ірпеня.

Завдяки активним діям коцюбинчан та журналістів у суді буде представник прокуратури Київської області. Хід розгляду справи Генпрокуратурою взято на контроль.

“Генеральною прокуратурою України доручено прокурору Київської області забезпечити участь у розгляді згаданої справи судом апеляційної інстанції, урахувавши при цьому доводи, викладені у Вашому журналістському запиті,” – йдеться у відповіді на журналістський запит телеканалу СТБ за підписом Начальника головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень (Генпрокуратура).

У прокуратурі області підтвердили, що на судовому засіданні 2 вересня буде їхній представник.

“Усе в нас є. Я думаю, проблем не буде з доказовою базою. Суд прийме законне рішення. Прокуратура захищатиме ліс в інтересах держави. Там буде наш найкращий кваліфікований представник,” – заявив Олег Кетов, начальник відділу представництва інтересів громадян і держави в судах (прокуратура Київської області).

Коцюбинчани звернулися до народного депутата Ксенії Ляпіної, яка направила відповідне депутатське звернення до Генеральної прокуратури.

“Хочу наголосити, що рішенням № 689/22-5 Коцюбинське селищна рада порушила вимоги частини 2 статті 174 Земельного кодексу України, відповідно до якої рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською чи Севастопольською міською радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст. 16,17 Закону України “Про статус народного депутата України”, надсилаю зазначене колективне звернення Колісник_В.І. та Федорів_І.П. для розгляду, організації всебічного та об’єктивної перевірки викладених у ньому фактів та відповідного прокурорського реагування,” – йдеться у зверненні.

Поки питання вирішується в судах, мешканці Коцюбинського, Києва, Ірпеня, Бучі продовжують збір підписів, щоб надати лісу високий природоохоронний статус Національного парку, щоб жодна місцева влада не змогла в майбутньому роздавати в приватну власність рекреаційний ресурс України.

Головувати у суді 2 вересня буде Суддя Костюк Любов Олександрівна